• MENU
cancel

Zväčšovanie prsníkov - Augumentácia

 

Zväčšovanie pŕs, odborne nazývané ako augumentačná mammaplastika, je najčastejšie vykonávaný operačný zákrok estetickej chirurgie, ktorý spočíva v chirurgickom vložení implantátov do pozadia prsníka. Výsledkom tohto zákroku je zväčšenie objemu pŕs a vylepšenie jeho tvaru. Tento zákrok prinavracia stratenú sebadôveru ženám, ktoré vnímajú svoje prsia ako malé alebo nie sú spokojné s ich tvarom.

Kto môže podstúpiť augumentáciu?

Podstúpenie zákroku zväčšenia pŕs nemá vplyv na kojenie dieťaťa ani na budúce tehotenstvo ženy a tak ho môžu bez obáv podstúpiť aj ženy, ktoré chcú mať v budúcnosti dieťa. Vzhľadom k úbytku tkaniva prsnej žľazy nie je vylúčené, že po kojení môže dôjsť k zmene tvaru prsníka. Tento zákrok takisto nie je limitovaný hornou hranicou veku, avšak minimálny vek na jeho podstúpenie je v podmienkach Slovenskej republiky 18 rokov.

Čo môžete získať?

Cieľom zákroku je zväčšenie pŕs a dosiahnutie atraktívnejšieho vzhľadu. Zároveň môže vyriešiť asymetriu prsníkov, teda problém rozdielnej veľkosti a tvaru pŕs.

Ako ošetrenie prebieha:

Na základe Vašich požiadaviek na úvodnej konzultácií Vám chirurg uvedie všetky možnosti operácie, ich obmedzenia a zdravotné riziká. Keďže sa tento zákrok vykonáva v celkovej anestézii, po príchode na Slovensko Vám vykonáme predoperačné vyšetrenie, aby sme si boli istý, že Váš zdravotný stav Vám dovoľuje podstúpiť tento zákrok.

Kladieme dôraz na to, aby Vaše zdravie bolo v najlepších rukách a preto je pred samotnou operáciou potrebné:

 • zistiť podrobnú anamnézu chorôb v rodine,
 • zistiť ochorenia, na ktoré sa liečite alebo ktoré ste prekonali (alergie a pod.),
 • vylúčiť ochorenie prsníkov ultrazvukovým alebo mammografickým vyšetrením,
 • po dohode so svojím gynekológom vysadiť alebo ponechať užívanie antikoncepcie s preventívnym podávaním liekov proti zrážaniu krvi.

Takisto pre zabezpečenie Vašej maximálnej bezpečnosti je potrebné, aby ste pred operáciou dodržali tieto pravidlá:

 • 6 hodín pred operáciou sa zdržať jedla a pitného režimu,
 • Približne týždeň pred operáciou vynechať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú, napr. Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylpyrin a pod., z dôvodu, že môžu zvýšiť krvácanie počas a po operácií,
 • Jeden až dva dni pred a týždeň po operácií úplne vynechať fajčenie,
 • Operáciu nie je vhodné vykonávať počas menštruácie, ale nie vo všetkých prípadoch musí byť dôvodom na posunutie termínu operácie, preto je nutné vopred o tejto skutočnosti informovať lekára, ktorý má zákrok vykonať.

Operácia trvá asi 1-1,5 hodiny, pričom po operácií je nevyhnutná hospitalizácia v trvaní 1-2 dní v priestoroch našej kliniky. Pred a po operácií sú väčšinou podávané antibiotiká, aby sa zabránilo zápalom tkaniva, keďže umiestňujeme do tela cudzie teleso. Metóda vloženia a umiestnenia implantátu závisí od odporúčaní operujúceho chirurga a anatómie pacienta. Dávame si záležať na tom, aby bol rez vykonaný starostlivo a výsledná jazva bola čo najmenej viditeľná. Implantát umiestnime do tela cez 3-4 cm dlhý rez vedený v mieste, kde sa prsník stretáva s hrudníkom alebo cez tmavú kožu okolo bradavky. Vykonaním záverečnej elastickej bandáže prsníkov je celý priebeh operácie ukončený.

Pooperačný priebeh:

Niekoľko dní po operácií budete v oblasti prsníkov cítiť bolesť. Neobávajte sa, ide o prirodzenú reakciu tela na zásah do ľudského organizmu a vloženie cudzieho telesa. Najväčšia bolesť je vtedy, ak sa implantát vkladá pod sval. Pre zvládnutie bolesti budete 2-5 dní po operácií užívať lieky proti bolesti, pričom bolesť bude postupne ustupovať. Nezabúdajte, že rekonvalescencia organizmu je individuálny proces, ktorý závisí od individuálnych schopností hojenia každej osoby.

Pre Váš maximálny komfort a zabránenie akýchkoľvek pooperačných ťažkostí odporúčame po operácií dodržiavať tieto odporúčania:

 • Vyžaduje sa fixovať prsia počas dňa aj noci špeciálnou podpornou podprsenkou, a to približne 4-8 týždňov, pričom v osobitných prípadoch sa odporúčame nosiť aj zdravotný pás,
 • Minimálne mesiac po zákroku odporúčame spať výlučne v polohe na chrbte,
 • Po dobu minimálne 2 mesiacov a vyhýbajte športovým aktivitám, ťažkým prácam, zdvíhaniu bremien a iným fyzicky náročným aktivitám,
 • Ľahšie domáce práce môžete vykonávať po uplynutí 10-14 dní od operácie,
 • Sprchovať prsníky je možné až po kompletnom zahojení rany rezu,
 • Solárium a opaľovanie tela je možné najskôr 14 dní po operácií, pričom jazvy musia byť kryté náplasťou alebo natreté krémom s vysokým ochranným faktorom, a to minimálne po dobu 6 mesiacov po vykonaní zákroku.

Cenník zákroku

Prsia

Zväčšenie prsníkov bez ceny implantátov (augumentácia) 1 490 €
Korekcia prsníkov (podvihnutie) od 1 400 €
Prsné implantáty cena od 770 €
Vpáčené bradavky 250 €
Extirpácia nehmatného benigného nádoru prsnej žľazy verifikovaného zobrazovacou metódou 400 €
Korekcia asymetrie prsníkov vložením implantátu zo zdravotných dôvodov (jedna strana) 750 €
Korekcia asymetrie prsníkov vložením implantátu zo zdravotných dôvodov (obidve strany) 1100 €
Modelácia asymetrie prsníkov (jedna strana) 950 €
Modelácia asymetrie prsníkov (obidve strany) 1400 €
Zmenšenie prsníkov (redukčná mammaplastika) 1800 €
Korekcia asymetrie prenosom vlastného tuku (1 strana) 1800 €
Korekcia asymetrie prenosom vlastného tuku (2 strana) 2500 €
Vloženie implantátu alebo implantát - expanderu po ablácii prsníka 800 €
Preventívna subkutánna masektómia s vložením implantátu (po schválení onkológom) 1900 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel