• MENU
cancel

Odstránenie znamienok

 

CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE ZNAMIENOK

Znamienka alebo pigmentové lézie tvoria rozsiahlu skupinu zmien na koži, ktoré charakterizuje lokalizácia, veľkosť, farba, ohraničenie a okraje. Ak hovoríme o znamienkach, najčastejšie hovoríme o pigmentových névoch, ktorých farba môže byť od sivej, cez hnedú až po takmer čiernu. Tvorené sú bunkami, tzv. melanocytmi.

Kontraindikácie:

·         krvácavé stavy

·         zníženie imunity u pacienta

Predoperačná príprava

Pred operáciou nie sú nevyhnutné žiadne doplňujúce vyšetrenia v prípade, ak ide o zdravého klienta/ku. Ak má klient/ka vážne sprievodné ochorenia, je vhodné podstúpiť pred operáciou aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia. Vo vážnych prípadoch môžeme nechať doplniť aj interné predoperačné vyšetrenie.

Priebeh operácie

Operácia je vykonávaná v lokálnom - miestnom znecitlivení. Anestetikum je podávané injekčne, do okolia znamienka. V priebehu 2-5 minút od podania je miesto necitlivé natoľko, že je možné vykonať operačný výkon bezbolestne. Znamienko sa odstraňuje najčastejšie s asi 2-3 mm bezpečnostným lemom, tak, aby bolo odstránené celé. Po odstránení znamienka sa v operačnej rane najprv vykoná zastavenie krvácania a následne sa rana uzatvorí – zošije. Následne je rana krytá sterilným krytím alebo obväzom.

Pooperačná starostlivosť

Klient po operácii odchádza ihneď domov. Je poučený o starostlivosti o ranu. Na kontrolu prichádza podľa potreby, resp. po 7 - 14-tich dňoch od operácie. Na tejto kontrole dochádza k odstráneniu stehov. V tom čase dostane aj výsledok histologického vyšetrenia. Na základe výsledku je doporučený ďalší postup liečby a starostlivosti. V prípade negatívneho histologického vyšetrenia nie je nutné ďalšie sledovanie klienta.

 

 

Cenník zákroku

Chirurgické odstránenie znamienka

Tvár do 1 cm  (30 min) 89 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tvári do 1 cm (15 min) 60 €
   
Tvár nad 1 cm  (30 min) 109 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tvári nad 1 cm (15 min) 75 €
   
Telo do 1 cm (30 min) 79 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tele do 1 cm (20 min) 50 €
   
Telo nad 1 cm (30 min) 94 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tele nad 1 cm (30 min) 60 €
   
Výber aterómu na tvári 85 €
Výber aterómu na tele 70 €
Výber lipómu 80 €
Histológia 20 €
 
 

 

 
Objednajte sa Objednajte sa
cancel