• MENU
cancel

Odstránenie ložiska

 

Chirurgické odstránenie ložiska

Na koži ako aj v podkoží sú často prítomné rôzne útvary. Na koži sú to najčastejšie pigmentové ložiská, ale časté sú aj iné útvary (napr. bradavičnaté výrastky, stopkaté útvary, cievne malformácie, tukové útvary pripomínajúce znamienka a pod.).

Na koži sa však môžu nachádzať aj nádorové útvary ako melanóm, u starších ľudí aj tzv. bazocelulárny karcinóm a pod. V podkožnom tkanive sa môžu nachádzať rôzne ložiská ako napríklad lipóm tukového pôvodu, nádorček z upchatých mazových žliaz a podobne.

Takmer všetky tieto útvary sa odstraňujú v lokálnej anestézii, buď chirurgicky alebo laserom. O spôsobe rozhoduje lekár. Chirurgicky sa útvar najčastejšie odstraňuje ambulantne vretenovitým odstránením a zošitím okrajov rany. Pri väčších nádorčekoch je potrebný aj posun kože a miestna plastika, prípadne aj kožný štep. Laserom sa odstraňujú neškodné ložiská, ktoré nepotrebujú histologické vyšetrenie.

Predoperačná príprava

Pred operáciou nie sú potrebné žiadne doplňujúce vyšetrenia v prípade, ak ide o zdravého klienta/ku. Ak má klient/ka vážne sprievodné ochorenia, je vhodné podstúpiť pred operáciou aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia. Vo vážnych prípadoch sa môže doplniť aj interné predoperačné vyšetrenie.

Priebeh operácie

Operácia je vykonávaná v lokálnom - miestnom znecitlivení. Anestetikum je podávané injekčne do okolia ložiska. V priebehu 2-5 minút od podania je miesto necitlivé natoľko, že je možné vykonať operačný výkon bezbolestne. Ložisko sa odstraňuje najčastejšie s asi 2-3 mm bezpečnostným lemom tak, aby bolo odstránené celé. Po odstránení ložiska sa v operačnej rane najprv vykoná zastavenie krvácania a následne sa rana uzatvorí – zošije. Následne je rana krytá sterilným krytím alebo obväzom.

Pooperačná starostlivosť

Klient po operácii ihneď odchádza domov. Je poučený o starostlivosti o ranu. Na kontrolu prichádza podľa potreby, resp. po 7 - 14-tich dňoch od operácie. Pri tejto kontrole dochádza aj k odstáneniu stehov. 

Cenník zákroku

Chirurgické odstránenie zanmienka

Tvár do 1 cm  (30 min) 89 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tvári do 1 cm (15 min) 60 €
   
Tvár nad 1 cm  (30 min) 109 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tvári nad 1 cm (15 min) 75 €
   
Telo do 1 cm (30 min) 79 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tele do 1 cm (20 min) 50 €
   
Telo nad 1 cm (30 min) 94 €
Výber každého ďalšieho znamienka na tele nad 1 cm (30 min) 60 €
   
Výber aterómu na tvári 85 €
Výber aterómu na tele 70 €
Výber lipómu 80 €
Histológia 20 €

 

 
Objednajte sa Objednajte sa
cancel