• MENU
cancel

Dupuytrenova kontraktúra

 

Ochorenie, ktoré vedie k sťahovaniu prstov do dlane, začína najčastejšie na malíčku. Operačný výkon sa robí v lokálnej anestézii, kedy sa odstraňujú pruhy z dlane a prstov. Pacient musí rátať s tým, že toto ochorenie sa môže vrátiť a takisto môže postupovať. Dupuytrenova kontraktúra je nebolestivé ochorenie, ktoré postihuje ruky. Ide o zhrubnutie a napnutie (kontraktúru) tkanív pod kožou dlane a prstov.

V dlani a na prstoch nachádzajú uzly a pruhy väziva. Nejde však o postihnutie šliach. Častejšie je postihnutá ulnárna (t.j. bližšie k malíčku) strana ruky. Približne polovicu pacientov postihuje ochorenie na oboch rukách. Pri postihnutí jednej ruky je častejšie zasiahnutá pravá strana. Pruhy kontraktúry obmedzujú extenziu - natiahnutie (narovnanie) prstov alebo dôjde k zúženiu medziprstia. Z prstov je najčastejšie postihnutý prstenník, ďalej malíček, prostredník a ukazovák. Dupuytrenova kontraktúra sa považuje za dedičné ochorenie, avšak jej výskyt nie je v dedičnej línii stopercentný. Medzi rizikové faktory patrí napríklad diabetes mellitus, epilepsia, fajčenie alebo alkoholizmus.

Príčiny Dupuytrenovej kontraktúry

Dôvod vzniku tejto choroby je zatiaľ neznámy. Špekuluje sa o spúšťacích faktoroch ako sú drobné úrazy či operácie ruky alebo dlhodobá ťažká manuálna práca v minulosti. Dupuytrenova kontraktúra sa lieči vo väčšine prípadov chirurgicky. Indikácia k chirurgickej liečbe je takzvaný pozitívny "table top" test. Ide o veľmi jednoduchý test, ktorý spočíva v položení ruky na podložku. Ak sa dlaň nedotýka podložky celou plochou, je test pozitívny. Dôvodom operácie však môžu byť aj funkčné či subjektívne ťažkosti. Chirurgický zákrok by mal byť vykonaný pred tým, než sa ochorenie dostane do štádia flekčnej kontraktúry. To znamená, že k zákroku by malo dôjsť ešte pred tým, než dôjde k takému zatuhnutiu ruky, že pacient už nie je schopný natiahnuť prsty. Operovanie až v tejto fáze je totiž zaťažené väčším rizikom výskytu nežiaducich komplikácií.

Veľmi dôležitá je pooperačná starostlivosť o postihnutú ruku/ruky. Je potrebné dbať na pravidelnú a včasnú rehabilitáciu a tiež je potrebné zabrániť opuchu. Medzi hlavné ciele rehabilitácie patrí, udržať rozsah flexie a extenzie (ohnutie a natiahnutie) taký, aký bol dosiahnutý pri operácii. Intenzita a trvanie rehabilitácie potom závisí predovšetkým od rozsahu chirurgického výkonu a pridružených komplikácií. Výsledkom liečby Dupuytrenovej kontraktúry by mala byť ruka bez zatuhnutia, a tiež ruka plne funkčná.

Cenník zákroku

Dupuytrenova kontraktúra

Pretnutie 1 pruhu cez kožu  150 €
Aponeurektomia menšia  250 €
Aponeurektomia väčšia  390 €
Dupuytrenova kontraktúra - perkutánne pretnutie pruhu 150 €
Dupuytrenova kontraktúra - menšia 280 €
Dupuytrenova kontraktúra - väčšia 480 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel